subreta značenje

subreta (franc. iz okcitanskoga), pjevačica u kaz. veseloj igri, vodvilju, opereti i komičnoj operi; najčešće lirski sopran.