subjektivno pravo značenje

subjektivno pravo, ovlasti kojima raspolažu pravni subjekti, a na temelju odredaba pravnih normi; → objektivno pravo.