subjekt značenje

subjekt (lat.). 1. Nositelj svojstava i doživljaja. 2. pravo pravni s., fizička ili pravna osoba kao nositelj prava i obveza. 3. filoz biće koje spoznaje i djeluje (nasuprot vanjskomu svijetu kao objektu spoznaje i djelatnosti). 4. lingv (podmet), dio rečenice (jednostavan ili složen) na koji se odnosi, o kojem govori predikatna izreka; obično označuje vršitelja radnje, nositelja kakva svojstva ili stanja izražena predikatom.