subdukcija značenje

subdukcija (lat.), geol → tektonika ploča