sub-, sup- značenje

sub-, sup- (lat.), predmetak u složenicama: pod-, ispod, niže od.