stvar po sebi značenje

stvar po sebi (njem. Ding an sich), filoz jedan od temeljnih pojmova u I. Kanta; njime se označuje po sebi postojeća, o spoznajnom subjektu neovisna, dakle nespoznatljiva, noumenalna sfera.