stupanj značenje

stupanj (grad), mat 1. 1/360 kuta što ga opisuje polumjer kružnice pri punom okretaju oko središta; označava se također simbolom (°); dijeli se na 60 min. (60'); min. se dijeli na 60 sekundi (60''); 2. iznimno dopuštena jedinica kuta, iznosi 1°= π/180 rad. 3. glazb položaj tona unutar ljestvice (npr. ton c je I. s. C-dura, II. s. B-dura, III. s. a-mola itd.). Svaki s. ima svoje ime: I. tonika, II. supertonika, III. medijanta, IV. subdominanta, V. dominanta, VI. submedijanta i VII. subtonika ili vođica. 4. lingv u fonetici, razlika između najzatvorenijih glasova (bezvučnih okluziva p, t, k) i najotvorenijih (vokala a) očituje se u više stupnjeva otvorenosti; s. otvorenosti osobito je važan za vokale (u hrvatskom su i, u zatvoreni, e, o srednji, a a otvoren). Stupnjevi komparacije (pridjeva i načinskih priloga): pozitiv, komparativ, superlativ.