struktura značenje

struktura (lat.). 1. U znanosti, opći pojam povezan sa suodnosom između cjeline i njezinih dijelova, pod uvjetom da svaki pojedinačni dio odgovara točno određenoj ulozi, ali se istodobno može identificirati samo na temelju razumijevanja cjeline. Takav opći pojam dobiva posebne značajke u pojedinim disciplinama (kemija – atomska s., molekularna s. itd.; fizika; matematika i dr.). 2. lingv solidaran skup, sustav kojemu su sastavni dijelovi povezani odnosom međuovisnosti; sustavna uređenost i organiziranost elemenata jednoga jezika (fonema, monema, sintagmi…).