strujanje značenje

strujanje, 1. fiz gibanje čestica kapljevina i plinova; vrste: slojevito ili laminarno s. i vrtložno ili turbulentno; 2. premještanje drugih čestica ili svojstava (s. elektriciteta, topline i sl.).