stratotip značenje

stratotip (lat.+grč.), prvi put litostratigrafski i biostratigrafski definirani slojevi sedimentnih stijena. U daljnjim istraživanjima s. služi kao korelacijski oslonac za određivanje relativne starosti i primarnoga položaja sedimenata.