štokavsko narječje značenje

štokavsko narječje, najraširenije hrvatsko narječje (također narječje Bošnjaka-Muslimana, Crnogoraca i dijela Srba); osnova suvremenomu knjiž. jeziku Hrvata. Nazvano po upitno-odnosnoj zamjenici što (kojoj u čakavskom narječju odgovara ča, a u kajkavskom kaj); govori se u najvećem dijelu Hrvatske, u čitavoj BiH, Vojvodini, Boki te u Crnoj Gori i najvećem dijelu Srbije. Prema odražavanju praslav. glasa ĕ (jata) dijeli se na ijekavske, ikavske i ekavske govore.