Stjepan I. Arpadović značenje

Stjepan i. Arpadović (zvan Sveti) (o. 975–1038), prvi ug. kralj (od 997); proveo organizaciju drž. vlasti po županijama; utemeljio feud. državu patrimonijalnoga tipa; pomagao širenje kršćanstva, a to mu je osiguralo pomoć Kat. crkve.