stjecaj kaznenih djela značenje

stjecaj kaznenih djela, primjer kada učinitelj učini više kaznenih djela za koja mu se sudi istodobno. Idealni s. k. d. postoji kad je jednom radnjom učinjeno više kaznenih djela, a realni s. k. d. kad je s više radnji učinjeno više kaznenih djela. Za sva kaznena djela učinjena u stjecaju izriče se jedinstvena kazna.