štit značenje

štit, obrambena naprava od drveta, pletera, kože ili kovine; dio voj. opreme u starom i sr. vijeku; služio za zaštitu od udarca i uboda.