štimung značenje

štimung (njem.), ugođaj, raspoloženje; lik poseban dojam što ga pobuđuje neko djelo; raspoloženje, ugođaj što ga stvara slika kakva krajolika u različitim okolnostima, npr. u sutonu, na mjesečini, pod snježnim pokrivačem.