Stesihor Himeranin značenje

Stesihor Himeranin (o. ← 600), grč. korski pjesnik; začetnik junačke himne, autor trijada – pjesama sa strofom, antistrofom i epodom.