stereokamera značenje

stereokamera, fotografski aparat s dvama objektivima; snimke služe za stereoskopsko promatranje (npr. u stereofotogrametriji).