stereoizomerija značenje

stereoizomerija (grč.) → izomerija