stepen. značenje

stepen. 1. glazb visinska razlika između dvaju susjednih tonova. Cijeli s. ima titrajni omjer 9:8 i dijeli se na 2 polustepena. U osnovnom dijatonskom nizu tonova c-d-e-f-g-a-h-c polustepen se nalazi između e-f i h-c.2. → stupanj.