Štěpán značenje

Štěpán, Václav (1889–1944), češ. skladatelj, pijanist, glazb. pisac; kao pedagog pridonio razvoju modernoga pijanističkoga stila u Češkoj; romantične komorne skladbe (Proljeće života), glasovirske minijature (S humorom), solo pjesme, studije, kritike, ogledi.