stema značenje

stema (franc. iz grč. stemma: vijenac), kod L. Tesnièrea, opća shema strukture rečenice (i njezin grafički prikaz u obliku stabla).