štekavac značenje

štekavac (orao bjelorepan; Haliaeetus albicilla), ptica grabljivica prilagođena prehrani ribom; u Skandinaviji je čest uz more, a u nas u Posavini i u Podunavlju; brojčano je ugrožena vrsta.