Steiner značenje

Steiner, Milan (1894–1918), hrv. slikar i grafičar; ostavio fragmentaran opus rijetke slikarske senzibilnosti.