stegocefali značenje

stegocefali (grč.) (Stegocephala), najprimitivniji vodozemci iz gornjega devona do kraja trijasa; → ihtiostega.