štednja značenje

štednja, raspolaganje sredstvima (osobnima, obiteljskima, državnima) pri kojemu se potrošnja i rashodi drže ispod razine primitaka i prihoda kako bi se stvorile pričuve; ograničavanje potrošnje ili uporabe, smanjivanje troškova.