stearin značenje

stearin (franc. iz grč.), čvrste masne kiseline izdvojene iz njihove smjese koja se najčešće dobiva hidrolitičkim razdvajanjem glicerida loja; najvažniji sastojci: stearinska i palmitinska kiselina; upotrebljava se za proizvodnju sapuna, svijeća i mnogih drugih kem. proizvoda.