štavljenje značenje

štavljenje ili strojenje, proces obradbe (konzerviranja) sirove kože štavilima.