štavila značenje

štavila, sredstva za štavljenje kože; mogu biti mineralna (npr. soli kroma, aluminija), biljna (treslovine), životinjska (trani) ili sintetska (npr. kondenzati formaldehida s fenolima).