statut značenje

statut (lat.), pravni čin, spis, zbirka pravila o uređenju neke organizacije, udruge, ustanove, instituta; u sr. vijeku, naziv za osnovni pravni akt gradova-komuna, kojima je uređivan njihov zakonodavni život te ukupna pravna procedura i jurisdikcija.