statucija značenje

statucija (novolat.), u hrv.-ug. drž. zajednici, svečano uvođenje obdarenoga u posjed darovanoga mu dobra.