stari načini značenje

stari načini→ starocrkveni načini