Stari Grad značenje

Stari Grad, grad na S obali Hvara; 1906 st. Crkvene građevine iz 14–17. st., rodno mjesto P. Hektorovića, njegov ljetnikovac Tvrdalj (o. 1520). Vinogradarstvo (vinarija); turizam.