Starčevo značenje

Starčevo, naselje na lijevoj obali Dunava, nedaleko Pančeva, Srbija; 7582 st. Prapov. nalazište otkriveno 1939., eponim srednjoneolitičke kulture u srednjem Podunavlju i središnjobalkanskom području.