Starčević značenje

Starčević, Mile (1862–1917), hrvatski političar; brat Davidov; 1895. napustio matičnu Stranku prava i s J. Frankom utemeljio Čistu stranku prava; 1908. odvojio se od Franka i osnovao Starčevićevu stranku prava (milinovci).