stand-by značenje

stand-by (engl.) (s.-b.-aranžman), kreditni odnos između središnjih (nacionalnih) banaka i međunar. financijskih institucija, os. otvaranje kratkoročnih kredita za zemlje kojima je platna bilanca u deficitu da im se omogući podržati svoju valutu.