stanca značenje

stanca (tal.), u tal. metrici, zaokružena grupa stihova, strofa. Od 15. st. inačica za oktavu; također, strofa petrarkističke kancone.