staljinizam značenje

staljinizam, naziv za totalitarnu vladavinu J. V. Staljina u SSSR; sinonim za totalitarni socijalizam ili komun. režim koji počiva na drž. teroru.