Staljin značenje

Staljin, Josif Visarionovič (pr. prez. Džugašvili) (1879–1953), sovj. državnik; Gruzijac. član Ruske soc.dem. radničke partije od 1898. Nakon Listopadske revolucije komesar za nac. pitanje. Od 1922., kao generalni sekr. CK Svesavezne komun. partije (boljševika), koncentrirao u svojim rukama neograničenu vlast. Organiziravši 1935–39. masovne »čistke« i polit. procese, dao pobiti golem broj ljudi, među njima gotovo cijeli CK boljševičke partije iz Lenjinova doba i 80% višega zapovjednoga kadra Crvene armije. Za II. svj. r. proglašen generalisimusom; kao šef sovj. delegacije sudjelovao na konferencijama u Teheranu (1943), Jalti i Potsdamu (1945). Nakon rata provodio hegemonističku politiku. Kult njegove ličnosti i njegovi zločini osuđeni su 1956., a to je otvorilo procese destaljinizacije. Pitanja lenjinizma.