stajski gnoj značenje

stajski gnoj, org. gnojivo, smjesa krutih i tekućih izmetina domaćih životinja i stelje.