stadij značenje

stadij (grč.). 1. Starogrčka jedinica duljine (u Olimpiji ≈ 192 m), bila je duljina trkaće staze u ant. stadionu. 2. Razvojna faza, odsječak, period, stupanj tijekom nekoga procesa.