stablo. značenje

stablo. 1. biol → koljeno. 2. bot → stabljika. 3. lingv jezično rodovsko s., prikaz raspadanja prajezika na pojedine grane i jezike kao mehaničkoga račvanja; rečenično s., u generativnoj gramatici, grafički prikaz hijerarhijskih odnosa u strukturi rečenice.