srodnost, jezična značenje

srodnost, jezična, odnos između dvaju ili više jezika proizašao iz njihova neprekinutoga samostalnog (odvojenog) razvoja iz zajedničkoga prajezika; genetska se srodnost očituje u postojanju konstantnih fonetskih podudarnosti.