Srakić značenje

Srakić, Marin (1937), hrv. biskup; profesor moralne teologije u Đakovu; pomoćnim biskupom Đakovačke i srijemske biskupije imenovan 1990., a ordinarijem 1997. Bibliografija knjiga, brošura i muzikalija svećenika đakovačke i srijemske biskupije (1527–1981).