spužve značenje

spužve (Spongiae, Porifera), najniži tip mnogostaničnih životinja; žive u vodi pričvršćene za podlogu, bez posebno diferenciranih organa; imaju funkcionalno izdiferencirane stanice (potporne, probavne, spolne); razmnožavaju se spolno i pupanjem; imaju veliku sposobnost regeneracije; oko 5000 vrsta; razredi: vapnenjače, staklače i kremenorožnjače.