Spree značenje

Spree, rijeka u Njemačkoj, pritok Havela; 403 km. Djelomično plovna.