spoznajna teorija značenje

spoznajna teorija (gnoseologija, epistemologija), filoz. disciplina koja istražuje mogućnosti istinite spoznaje i raspravlja o spoznajnim izvorima, opsegu, pretpostavkama, kriteriju, granicama i objektivnoj vrijednosti spoznaje.