sponzor značenje

sponzor (engl. prema lat.). 1. Pokrovitelj, osoba ili ustanova koja novčano podupire održavanje različitih priredaba ili podupire kakav klub ili udrugu a istodobno se time koristi u promidžbene svrhe. 2. Osoba ili ustanova koja preuzima odgovornost za nekoga ili nešto, podupirući njegove zahtjeve i namjere (bez obveze vraćanja sredstava).