spomenik prirode značenje

spomenik prirode, pojedinačni izvorni objekt ili skupina objekata žive, odn. nežive prirode koji imaju znanstvenu, estetsku ili kult. vrijednost. Može biti geološki, geomorfološki, hidrološki, botanički, zoološki i dr. U Hrvatskoj je u ovoj kategoriji zaštićeno 15 lokaliteta.