spiker značenje

spiker (engl. speaker: govornik). 1. U nekim zemljama, čitač tekstova, najavljivač programa na radiju i TV. 2. Predsjednik brit. parlamenta (Donjega doma).