spektrometar značenje

spektrometar (lat.+grč.), uređaj za mjerenje svjetlosnoga toka ili jakosti u pojedinim dijelovima spektra.